logo
+421 917 968 366
logo

Rozhybkosti

Branding Frontend UX/UI

O klientovi

Známy festival tanečných domov každý rok prináša veľa zábavy, tradícii a najmä aktívnej účasti všetkým, ktorí ho navštívia. Hlavná myšlienka Rozhýbkosti je postavená na tom, že účastníci sa môžu od rána do rána zapájať
do programu. Tešia sa z toho, že môžu tancovať, spievať alebo sa niečo naučiť
v remeselných dielňach, ktoré sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou tohto festivalu.

Zadanie

Rozšíriť myšlienku tanečných domov
a aktívneho zapájania účastníkov
do festivalu. Zároveň sa jasne odlíšiť
od konkurencie.

Riešenie

Sme vďační, že nás Rozhýbkosti pozvali
do tendra. Ten sa nám vášnivým zapojením do projektu podarilo vyhrať –  návrhom novej vizuálnej identity.
Svojim štýlom sa odlišuje od konkurencie a prináša svieži pohľad na hlavnú myšlienku festivalu.

Dopĺňa ju nové logo, ľudový vzor na mieru, merch, čerstvý web, eventové plagáty a symboly. Logo je založené na fonte
od typografa Samuela Čarnokyho.

Pripravení
na prvý kontakt?

ET